WalTech Endüstriyel Yağ Grubuna ait Sıcak Dövme Yağları ; özellikle bakır, pirinç ve demir dışı metallerin sıcak dövme işleminde kullanılmak üzere hazırlanmış özel ürün grubudur. Yüksek kalite ve stabil tane dağılımına sahip grafit partikülleri ile disperse edilmiş, yağlayıcılık özelliği maksimum seviyede olan akıllı moleküllerle zenginleştirilmiş performansı yüksek ürün grubudur.
Wallube BR Sıcak Dövme Yağları; özellikle bakır, pirinç ve demir dışı metallerin sıcak dövme işleminde kullanılmak üzere hazırlanmış özel ürün grubudur.

Yüksek kalite ve stabil tane dağılımına sahip grafit partikülleri ile disperse edilmiş, yağlayıcılık özelliği maksimum seviyede olan akıllı moleküllerle zenginleştirilmiş performansı yüksek bir üründür.