Wallube T600 Trim Yağı metal enjeksiyon/alüminyum enjeksiyon yapan firmalarda presleme yardımıyla şekillendirme ve kesme işlemlerinde kullanılır.

Basınçlı dökümle üretilen parçanın ve kesici ağızların aşınmasını önlemek amacıyla kullanılır.

Yüksek uçucu özelliğinden ve geliştirilmiş kimyasal yapısından dolayı parça üzerinden hızlı bir şekilde uzaklaşarak herhangi bir iz yapmaz.